Oikeudellinen huomautus

Oikeudellinen huomautus

Verkkosivuston omistajan tunnistus:

Tämän verkkosivuston omistaja on GRUPO AC MARCA, S.L., jonka espanjalainen ennakonpidätystunnus (NIF) on B-61.711.503 ja rekisteröity toimipaikka osoitteessa Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espanja, ja joka on AC Marca -liiketoimintaryhmän emoyhtiö.Tämän verkkosivuston haltija on GRUPO AC MARCA, S.L., verotunnus N.I.F. B-61.711.503, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Avenida Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espanja, ja joka on AC Marca -konsernin emoyhtiö.

 

Teollis- ja tekijänoikeudet:

Verkkosivuston suunnittelu ja siellä näkyvät logot, merkit ja muut tunnuspiirteet kuuluvat yksinomaan AC Marcalle ja ne ovat vastaavien teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamia.

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille:

AC Marcan verkkosivustolla voi olla linkkejä kolmansien tahojen verkkosivuille. AC Marca ei ole vastuussa tällaisten sivujen sisällöstä, minkä johdosta kaikki niiden käytöstä johtuvat riskit kuuluvat yksinomaan käyttäjän vastuulle.

 

Niin ikään AC Marca ei ole vastuussa sellaisten kolmansien tahojen verkkosivustojen laillisuudesta, joille on pääsy tältä verkkosivustolta.

Vastuu sisällöstä:

AC Marca varaa itselleen tämän verkkosivuston haltijana oikeuden tehdä ilman ennakkoilmoitusta muutoksia sivustoon siellä annettujen tietojen ylläpitämiseksi päivitettyinä lisäämällä, muuttamalla, korjaamalla tai poistamalla julkaistuja sisältöjä tai niiden muotoilua.

 

AC Marca ei ole vastuussa tällä verkkosivustolla julkaistujen tietojen käytöstä kolmansien tahojen toimesta, eikä myöskään kenen tahansa käyttäjän kärsimistä vahingoista tai haitoista liittyen tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin.

Sisällön jäljentäminen:

Tällä verkkosivustolla julkaistujen sisältöjen toisintaminen kokonaan tai osittain on kiellettyä.

Sovellettava lainsäädäntö:

Tämän oikeudellisen huomautuksen tulkinnasta aiheutuvien erimielisyyksien tai ristiriitojen ratkaisuun, sekä missä tahansa tämän portaalin palveluihin liittyvässä kysymyksessä sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä.